Rokoš Roman

Členem AMAGu: od r. 2017

Pár slov o mě:
Narodil jsem se 23. 7. 1954 v Českém Krumlově. Po krátké době jsme se přestěhovali do Machova, kde jsem také navštěvoval základní školu. Po té následovala učňovská léta a vojna. Na vojně jsem byl u Posádkové hudby v Táboře. Po vojně svatba a stěhování do Hradce Králové, kde jsem celých dvacet let pracoval ve vývojové dílně podniku Petrof. Později i jako mistr. Byla to skvělá práce, ale malování v nedohlednu. Také i proto, že jsem v té době začal stavět dům ve Vysoké Srbské. Ale k umění jsem se přeci jenom dostal, i když v jiné oblasti. Velmi mě oslovovala hudba, což nakonec vyústilo ve studium na konzervatoři. Po absolutoriu jsem se přestěhoval do už téměř hotového domu ve Vysoké Srbské a dalších 20 let jsem vyučoval hudbu v ZUŠ v Polici nad Metují. Moc krásná léta. Jenže toho času bylo pořád málo a malování bylo jen zbožným přáním. Jen někdy listování v knížkách a občas nějaká výstava.

Až teď, kdy všechno už je minulost, mám víc času zabývat se malováním. Takže obklopen knížkami, reprodukcemi a informacemi z internetu, pokouším se něco vytvořit. Moje asi nejoblíbenější malířské období je impresionismus. Líbí se mi v obrazech hra světla a vzdušnost.

Technika, kterou se zatím nejvíc zabývám je akvarel, ale postupně bych rád zvládnul i další techniky. Nejdříve asi uhel a tužku. V roce 2017 jsem byl přijat mezi členy AMAGu, což je pro mě velká výzva i inspirace.

Vzdělání: USO strojní – Hradec Králové, Konzervatoř – Pardubice, SOUV – Nasavrky

Inspirace: Příroda, literatura, výstavy, kolegové v AMAGu

Technika: Peru se s akvarelem, pokouším se o uhel a tužku,…výhledově akryl, olej?….grafické techniky?… Budu se snažit.

Další zájmy: Hudba, fotografování, turistika, práce se dřevem, včelaření (10 – 15 včelstev), cyklistika,… a hodně mě baví motocestování, zejména do „zapadlých“ koutů Evropy

Výstavy: Zatím nic. Začínám.