Spíšek Jiří

e-mail: jirispisek@seznam.czSpíšek-Jiří-min
tel.: 731 490 884

Členem jsem od r.: 2013

Pár slov o mě:

Jiří Spíšek se narodil v Náchodě v lednu roku 1951 ve znamení kozoroha. Možná toto znamení mu dalo do vínku zájem o vše krásné, umělecké i o přírodní vědy. Vystudoval střední školu veterinární v Hradci Králové a po několika zaměstnáních před důchodem nakonec zakotvil na Broumovsku, kde jako zoolog na Správě CHKO pracoval 21 roků. Tam také začal s fotografováním přírody, které ho již neopustilo. Pořizování „rychlých obrázků“ fotoaparátem je pohodlné, ale nyní v důchodu zkouší také kreslit a malovat. Když se dozvěděl, že z bývalé skupiny Náchodských výtvarníků AMAG se pravidelně scházejí již jen dva, až tři její bývalí členové, rozhodl se tuto kdysi známou skupinu výtvarníků znova povznést z „popela“ do povědomí Náchodské veřejnosti. Navštívil, obvolal a vyzval bývalé členy, ale i nové zájemce a zval je na společné schůzky. Společně pak začali plánovat a uskutečňovat výstavy i znovu zakládat spolek podle současných platných pravidel.

Od roku 2013, kdy Jiří se svou iniciativou ve spolku započal, se stav vyšplhal až na 23 členů na začátku roku 2016.

Z výtvarných technik zkouší akryl a grafiku – suchou jehlu. Zatím mu ale nejvíce vyhovuje kresba (tužka a pero), kterou spolu s četnými fotografiemi a vlastními odbornými texty uplatňuje při tvorbě propagačních materiálů pro ochranu přírody. Výsledky jeho prací lze v současné době spatřit ve volné přírodě na tabulích naučných stezek v Teplických skalách, pod Křížovým vrchem v Adršpachu a také na samostatných naučných tabulích na cyklotrasách na Broumovsku.   Dále naučné texty, fotografie a kresby zvířat a rostlin využívá pro skládačky, články v časopisech: Vesmír, Krkonoše (4/2012), Krkonoše (11/2012) a v knížkách: Chráněná území ČR – Královéhradecko (2002), Žďár nad Metují: malebný kout pod Ostašem (2009), Adršpašsko (2011), Hlavňov – vesnice pod Hvězdou (2016). Spolupracoval také na filmech: Ostrovy zapomenutého klidu – Broumovsko (ČT Ostrava 1996) a jeden díl filmového seriálu Tepny naší země – 3. díl Řeka Metuje (2006).

Od počátku své spolupráce se spolkem Amag se účastnil svými fotografiemi, kresbami a malbami pouze jejich společných výstav v Náchodské knihovně v hale a v čítárně (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), v Hronově u Šafářů (2013) a v České skalici v SVČ Bájo (2013).V Polici nad Metují  a ve Velkém Poříčí (2017).

Z ostatních zájmů lze ještě zmínit jeho členství ve Svazu Českých zahrádkářů.

Skupinové výstavy:

2013, Hronov, U Šafářů – Jiráskův Hronov
2013, Česká Skalice, SVČ Bájo – náměstí
2013, Náchod, Městská knihovna – vstupní hala
2014, Náchod, Městská knihovna – vstupní hala
2015 (duben), Náchod, Městská knihovna – studovna
2015 (červen), Náchod, Městská knihovna – vstupní hala
2015 (říjen), Velké Poříčí, Galerie 102
2016 (červen), Náchod, Městská knihovna – vstupní hala
2016 (září), Náchod, Městská knihovna – studovna
2016 (prosinec), Velké Poříčí, Galerie 102