Sponzoři

Tímto chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají svou podporou.
Moc si toho vážíme. Děkujeme.

SPONZOŘI k výstavě „Tvorba a vzpomínky, 70 let výtvarného spolku Amag v Náchodě“:

         

                      

Z firmy Partners přispěl Jiří Lesk.

Bylo to v roce 1948, kdy se parta nadšenců – malířů z Náchoda – rozhodla založit výtvarný kroužek ve spolupráci s textilním Bavlnářským závodem později n.p. Tepna. Seskupení malířů pod vedením lektorů, nejprve prof. Jiřího Votýpky, dále prof. Bohumíra Španiela, později ak. malíře Josefa Ducháče a nakonec ak. malíře Ivo Švorčíka, přetrvalo až do roku 1990.

Od roku 1991 se však píše nová historie spolku. Výtvarný kroužek – Kruh výtvarníků – se přejmenoval na AMAG – ateliér malířů a grafiků. Zůstalo zdravé jádro spolku. Bez jakékoliv finanční pomoci pouze z členských příspěvků se spolek snažil dál vytvářet svůj výtvarný program.

Na počátku roku 2015 se kolektiv rozhodl ustavit zapsaný spolek pod názvem AMAG z.s. v Náchodě. Tímto historickým aktem se spolek stal právním subjektem pro partnery, kteří se rozhodnou nás finančně podpořit.

Na této výstavě vám chceme představit něco z naší 70leté historie a hlavně vás seznámíme s naší současnou tvorbou.

Motto z naší kroniky:

„Hluboce se klaníme všem kdož kumšt milý a umění činně podporují“

březen 2018

Milan Jícha, předseda spolku

FINANČNÍ DARY:

Starosta Náchoda J. Birke
V prvním roce, kdy jsme vstoupili mezi zapsané spolky, nám věnoval finanční dar.

Město Náchod
Od května roku 2015 nám Město Náchod bezplatně přenechává ateliérové prostory a každoročně poskytuje dotaci z rozpočtu Města Náchoda na úhrady provozních nákladů ateliéru.

PROPŮJČENÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR:

Poděkování samozřejmě patří i těm, kteří nám propůjčují své výstavní prostory. Zde jejich seznam.

POSKYTNUTÍ SLUŽEB:

vizitka1Účetnictví – ATC Management s.r.o. – Olga Hermanová
Od počátku založení spolku nám Olga Hermanová bezplatně vede účetnictví. Moc děkujeme.

HMOTNÉ DARY:

La Peinture – malířská plátna 
Věnování dvou malířských stojanů. Moc děkujeme.