Členové

                                    Kolářová Jitka                   Pavelková-Lenka-min            Samková-Miroslava-min      Smolová Taťána      Souček-Jiří-min      Spíšek-Jiří-min           Španielová-Aneta-min                     

 

Zasloužilí členové

Zasloužilé členství je status pro žijící členy, kteří docházeli do spolku po dlouhou dobu a zasloužili se o rozšíření jeho dobrého jména a kteří již z nejrůznějších důvodů nemohou aktivně navštěvovat spolek na pravidelných schůzkách, jsme se rozhodli vytvořit status Zasloužilého člena. Takto vzniklý člen se následně nezapočítává do počtu aktivních členů, se kterým se počítá například na členské schůzi a ztrácí také své hlasovací právo. Členské schůze se však může zúčastnit a jeho příspěvky budou vyslyšeny.

     

 

Čestní členové

Status Čestného člena jsme se rozhodli založit, protože chceme vzdát hold osobám, kteří se významným způsobem zasloužily o spolek, či naplňování jeho zájmů.

Karel Šafář – čestný člen roku 2022