Cvejn Václav

Cvejn-Václav-minVáclav Cvejn nar. 13. 08. 1944 ve Velkém Poříčí. Zájem o výtvarné umění projevoval od dětství při hodinách kreslení na ZŠ s třídním učitelem Karlem Linkem, také při tvorbě v plenéru doprovázel poříčské výtvarníky Josefa Červinku a Josefa Scharffa, který ho v roce 1973 přivedl do výtvarného kroužku SZK Tepna Náchod. Jako člen kroužku pracoval pod vedením akad. malířů Josefa Ducháče a Ivo Švorčíka. Dále se vzdělával samostudiem, konzultacemi s ostatními členy kroužku SZK Tepna Náchod, později výtvarného spolku AMAG Náchod v klubovně u Jíchů, v seniorklubu Náchod, v městské klubovně „U Pranýře“, kde při tvorbě pomáhali zejména prof. Bohumír Španiel a Milan Jícha. V současné době dochází do klubovny na Hamrech, kde tvoří pod vedením akad. malíře Michala Burgeta.

Je členem výtvarných spolků AMAG Náchod a od roku 2003 také Spolku podkrkonošských výtvarníků se sídlem v Nové Pace. Účastnil se pravidelně řady spolkových výstav AMAG jako na Lipím u Nováků, v městské knihovně v Náchodě, několikrát na Českoskalické paletě a na výtvarné soutěži Naše Galerie na zámku v Náchodě, v galerii u Šafářů v Hronově, v roce 2010 v klášteře Hostinném, v letech 2012 a 2015 v Galerii 102 ve Velkém Poříčí aj. Dále s výtvarníky podkrkonoší na několika výstavách v Nové Pace a na výstavě v Jilemnici. Účastnil se řady plenérů v Nové Pace, Č. Třemešné, v Košťálově, v Novém Městě n. Met. a v Křinicích.

Je krajinářem, zajímá se také o architekturu, tvorbu zátiší, někdy i portrétu.
Své výtvarné práce maluje temperou, pastelem, uhlem i olejem.
Rád zachycuje krásu rodného kraje i mizejících chalup, také zpracovává náměty ze svých poznávacích cest do zahraničí.

Autorské výstavy:
2009 v Regionálním muzeu v Náchodě
2015 v Galerii 102 ve Velkém Poříčí
2019 – 75 let, v Galerii 102 ve Velkém Poříčí

Pravidelně se zúčastňuje členských výstav spolku AMAG z.s.

Vzdělání: SPŠ strojně-textilní s maturitou v Náchodě 1958 – 62
Všeobecná státní zkouška z NJ v Hradci Králové 1980