Zájemci o členství

Máte zájem o členství?

Kontaktujte nás na emailové adrese nebo zašlete zprávu na facebooku. Dohodneme se na termínu setkání a můžete se přijít mezi nás podívat.

Co musí nový zájemce o členství ve spolku AMAG splnit?

 1. Zájemce na základě pozvání přijde na jednu ze čtvrtečních schůzek. Představí se a
  krátce promluví s předsedou a členy výboru ohledně své možné budoucnosti ve
  spolku.
 2. Na několika dalších schůzkách se zájemce zapojí do chodu a seznámí se se
  zvyklostmi spolku (přinese svá díla, zapojuje se do ateliérové činnosti, pomáhá s
  přípravou výstav atd.). “Zkušební doba“ je 1 měsíc (4 schůzky).
 3. Zájemce vyplní přihlášku, kterou předá výboru.
 4. Výbor rozhodne, zda by jeho členství bylo přínosem pro spolek – umělecká tvorba,
  publikační činnost o spolku (např. kronika, noviny), aktivní pomoc s chodem spolku
  atd.
 5. Zájemce zaplatí stanovený členský příspěvek a sepíše o sobě medailonek pro
  webové stránky.

 

Členství zahrnuje povinnosti vyplývající ze stanov spolku, které si přečtete ZDE.