Jícha Milan

Jícha-Milan-minE-mail: milanjich@seznam.cz

Pár slov o mě:
Malíř Milan Jícha se narodil v roce 1953 v Náchodě kde žije a pracuje. Výtvarné geny zdědil po svém dědovi, malíři Václavu Jíchovi (1874 – 1950), který byl členem Jednoty výtvarných umělců v Praze a Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně.

Výtvarné vzdělání získal Milan Jícha soukromým studiem u ak.malíře Jiřího Kodyma (1927 – 2009) v letech 1969 – 1973. V roce 1973 absolvoval stavební školu v Náchodě a poté když se začal zabývat restaurátorskou prací v  architektuře, získal oprávnění na škole uměleckých řemesel v Praze jako umělecký štukatér.

V roce 1976 vstoupil  do malířského spolku – Kruhu výtvarníků při SZK Tepna v Náchodě. Zde se seznamuje s mnoha významnými malíři krajináři regionu a s nimi si konfrontuje své umělecké záměry a názory. Vznikají kresby, které se soustřeďují na charakter viděné krajiny a zaměřují se na prolínaní světla se snahou o vystižení nálady krajiny. Později se Jíchovy kresby mění a naznačují přechod k novějšímu vidění skutečnosti. Pohledy do krajin jsou komponovány z nadhledu, tvary jsou značně zjednodušeny. Výrazná expresivní kresba začíná dominovat a stále více se blíží nefigurativnímu pojetí. Ve svých obrazech ztvárňuje nové podněty krajiny, které čerpá z dříve již pořízených kreseb nebo přímo z viděného motivu, který si ukládá do paměti. Viděné variace však zpracovává novými kombinovanými výtvarnými technikami. V poslední době se opět vrací k realistickému pojetí malby. Pro tyto malby využívá výtvarné techniky a materiály, které nanáší na připravený  podklad v tenkých transparentních vrstvách.

Milan Jícha se zúčastňuje  kolektivních výstav na mnoha místech v  České republice a v zahraničí.

Samostatné výstavy:
1977-Náchod, Foyer Tepna klubu, s Janem Štorkánem
1993-Náchod, Okresní knihovna, s Jiřím Kollertem
1999-Praha, Internetová kavárna a galerie Cybeteria, s prof.Bohumírem Španielem
1999-Dvůr Králové n.Labem, výstavní síň Staré radnice
2000-Praha, Galerie Vyšehrad, s Radkou Šimkovou
2000-Valencia(Španělsko),El Mesoncito Gallery
2001-Liberec, Galerie Studna
2002-Dvůr Králové n.Labem, výstavní siň Staré radnice, s prof.Bohumírem Španielem
2002-Náchod, Galerie V.A.Šrůtka-U Slovana
2005-Praha, Galerie Vyšehrad, s prof.Bohumírem Španielem
2007-Náchod, Regionální muzeum
2008-Broumov, Městská knihovna
2009-Trutnov, Městská galerie, s Petrou Killarovou a Milanem Krynkem
2010-Náchod, Regionální muzeum, s Vladimírou Jíchovou
2015-Náchod, Městská knihovna
2016-Linhartovy, zámecká výstavní síň, s Lubošem Gregorem a Antonínem Křížem
2020-Nové Město n. Metují – Městské muzeum – Galerie Zázvorka

Společné výstavy:
1989 – 2023  Účast na více jak 130 kolektivních výstavách

Účast  ve spolcích:
člen Kruhu výtvarníků při SZK Tepna Náchod od roku 1975 do roku 1990
člen spolku Nového sdružení pražských umělců v Praze od roku 1998 do roku 2009
člen sdružení KONFESE v Brně od roku 2000 do roku 2005
člen výtvarného spolku AMAG v Náchodě od roku 1990 do roku 2014
člen sdružení LUGH v Praze od roku 2008 do roku 2010
člen spolku Českého sdružení přátel betlémů z.s. v Třebechovicích pod Orebem od roku 2012
člen spolku AMAG,ateliér malířů a grafiků z.s. v Náchodě od roku 2015 do roku 2023 jeho předsedou