Červená Marie

Členem jsem od r. : 2024

Narodila jsem se v Náchodě, kde žiji již 68 let.

Studovala jsem v Hradci Králové na střední ekonomické škole a posléze jsem maturovala v Trutnově, obor sociálně právní.

Velkou část profesního života jsem střídala mezi obchodní oblastí a sociální prací, kde jsem pracovala například v Domě na půli cesty v Náchodě.

K malování jsem se dostala až v důchodovém věku. Přihlásila jsem se do Základní umělecké školy v Náchodě do Akademie 60 +. Zde jsem prošla kurzem keramiky, floristiky a malováním. To mě zaujalo nejvíce. Tento obor jsem navštěvovala zhruba tři roky u Lukáše Jíchy a nyní u Marie Cíchové. V malbě mě nyní zaujala abstrakce, ale ráda zkouším i jiné techniky. Například malování tužkou nebo pastelem.

Z dalších zálib bych zmínila výrobu šperků a ráda chodím na procházky do přírody.