Jirková Diana

Členem od r.: 2023 – 12/2023
Pocházím z Červeného Kostelce, kde jsem od druhého stupně pravidelně navštěvovala hodiny výtvarné tvorby a keramiky u paní Radky Šimkové. Výjimečná paní učitelka, která mě inspirovala nejen svým talentem, ale i pohledem na svět.
Naskočením do běžného života se mi vlastní pokusy přestaly dařit, ale oproti tomu se mi díky cestování rozšířil obzor jako návštěvníkovi muzeí a kulturních památek. Dnes jsem obdivovatelkou všeho, co je označováno jako Fine Arts, tedy malby, sochařství, tance, architektury, umělecké fotografie, etc. A jakékoliv kreativní a umělecké vyjádření považuji za základní stavební kámen kulturní společnosti a projev svobodného ducha člověka napříč světem i časem, ke kterému chovám obrovskou úctu.
No a protože se u mého nárazového tvoření žádný hlubší smysl najít nedá, přidávám se nyní do řad spolku AMAG, který mi třeba ukáže tu správnou cestu.