Frauenterka Jiří

Váš e-mail: jiri.frauenterka@seznam.czfrauenterka-jiri-min

Narozen: 1959 v Náchodě.
Členem jsem od r.: 2000

Výtvarná studia: 2000 – soukromá studia u Lucie Filimonové.

Zaměření: malíř
Tématická tvorba/užité techniky: Kresbou a malbou se zabývá již od dětství. Maluje temperou, olejem, kreslí tužkou nebo uhlem. Dříve používal i techniku perokresby. Ve své tvorbě se zaměřoval na více témat – přírodu, zvířata, architekturu, ale i kreslené komiksy. Nyní v jeho tvorbě můžeme vidět duchovno a pohled do nitra člověka. Tvoří se zaujetím pro vnitřní děj obrazu.
Další aktivity: psaní krátkých básní

Skupinové výstavy: Pravidelně se zúčastňuje výstav spolku AMAG z. s.