Jirková Diana

Členem od r.: 2023Pocházím z Červeného Kostelce, kde jsem od druhého stupně pravidelně navštěvovala hodiny výtvarné tvorby a keramiky u paní Radky Šimkové. Výjimečná paní učitelka, která mě inspirovala nejen svým talentem, ale i pohledem na svět.Naskočením do běžného života se mi vlastní pokusy přestaly dařit, ale oproti tomu se mi díky cestování rozšířil obzor jako návštěvníkovi muzeí a kulturních památek. Dnes jsem obdivovatelkou všeho, co je označováno jako Fine Arts, tedy malby, sochařstv...
Read More