Výstavní prostory poděkování 2. varianta

Na této stránce bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám propůjčují své prostory k výstavám ať už celoročně či v kratších intervalech. Děkujeme moc za vaši přízeň.

 

Městská knihovna Náchod, o. p. s. – velice děkujeme paní ředitelce Mgr. Ivaně Votavové, že nám propůjčuje prostory ve studovně a v hale knihovny k vystavování našich obrazů.

Galerie 102 Velké Poříčí – děkujeme knihovně a především panu Bc. Antonínu Šimkovi za propůjčení prostor a

LékárnaLukynLékárna U Sv. Terezie/Lukáš Koblasa – člen spolku, který nám všem umožňuje vystavovat, na netradičním místě, v jeho lékárně U Sv. Terezie. Přijďte se podívat.

 Středisko volného času Bájo Česká Skalice – děkujeme paní ředitelce PaedDr. Haně Vavřínové za možnost vystavovat v prostorách Bája a její krásné uvedení  (je to ta co tam vždycky s námi je nebo jak se jmenuje ta paní s červenými vlasy?)

AC klub Hradec Králové – děkujeme panu Ivanu Škaloudovi vystavovat pro nás na trochu netradičním místě a za zábavu, která v klubu nikdy nechybí.

Mléčný bar Itálie – majitelka mléčného baru, paní Nývltová, nám též zapůjčuje zdi svého baru. Přijďte se najíst a zároveň pokochat našimi obrazy.