J. A. Pácaltová, I. Osobová – Dva světy

3. – 27. 9. 2020