Výstavní prostory poděkování

Na této stránce bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám propůjčují své prostory k výstavám ať už celoročně či v kratších intervalech. Děkujeme moc za vaši přízeň.

AC klub Hradec Králové – Ivan Škaloud
Galerie 102 Velké Poříčí – vedoucí knihovny Bc. Antonín Šimek
Lékárna U Sv. Terezie – Lukáš Koblasa
Městská knihovna Náchod, o. p. s. – ředitelka Mgr. Ivana Votavová a zaměstnanci knihovny
Mléčný bar Itálie – majitelka paní Nývltová
NãPLAVKA café & music bar
Pellyho domy – centrum zábavy, vzdělávání a sportu – vedoucí organizační složky Jana Rutarová
Regionální muzeum v Náchodě
Středisko volného času Bájo Česká Skalice – ředitelka PaedDr. Hana Vavřínová a zaměstnanci
UVA – kavárna a cukrárna