Mrověc Martin

Narozen 27.7.1961 v Opavě

absolvoval Lidovou školu umění v Hlučíně

Účast na výstavách:
2.členská výstava 6.6.-18.6.2016 v Náchodě
Barevné světy 6 – 31.1.2017 v České Skalici
3. členská výstava 29.5 – 10.6.2017 v Náchodě