Iveta Osobová – Obrazy v plenéru XVI

od 13.  do 14. 8. 2016