Zájemci o členství

Máte zájem o členství?

Kontaktujte nás na emailové adrese nebo zašlete zprávu na facebooku. Dohodneme se na termínu setkání a můžete se přijít mezi nás podívat.

Co musí žadatel o členství splnit?

  1. Zúčastnit se tří za sebou jdoucích schůzek, během níž se seznámí s chodem a zvyklostmi spolku.
  2. Představí sebe a svojí tvorbu (minimálně 3-5 nejlepších děl dle svého uvážení).
  3. V případě přijetí žádosti o členství do spolku, zaplatí členský poplatek v nejbližší době.

Členství zahrnuje povinnosti vyplývající ze stanov spolku, které si přečtete ZDE.